2424065634 6989403629,6982054033 Πατητήρι, Αλόννησος nikosvaltasrib@gmail.com